HEREVA DE LA FUNDACIÓ SANTA SUSANNA

La Fundació Sociosanitària Santa Susanna és hereva de la Fundació Santa Susanna, entitat que data del 1386 i profundament arrelada a la vila de Caldes de Montbui.

Dels més de sis segles de trajectòria, els últims 30 anys de la Fundació Santa Susanna han estat marcats per un gran creixement: un augment en la nostra oferta de serveis adreçats a les persones i un increment del nombre d’usuaris i de professionals. Tot això, en un entorn canviant i exigent però amb desigual finançament en les diferents atencions.

 

Per seguir prestant serveis adaptats, la Fundació Santa Susanna es transforma i el 2019 traspassa l’activitat assistencial a dues noves fundacions segons les necessitats dels usuaris i dels serveis que oferim:

  • Fundació Sociosanitària Santa Susanna: acopmanya les persones en el procés de malaltia crònica.
  • Fundació d’Acollida Santa Susanna: acompanya les persones en el procés d’envelliment.

És un nou repte que afrontem amb compromís i que ens permetrà tornar a l’atenció de proximitat.

LA MISSIÓ

Continuar la missió de l’antic Hospital Asil Santa Susanna, atenent les persones en situació de fragilitat a causa de la seva malaltia i/o procés d’envelliment, potenciant la seva qualitat de vida i acompanyant també a les seves famílies.

LA VISIÓ

Ser un centre sociosanitari de referència, fent xarxa amb la resta del sistema sanitari i social, per poder seguir oferint serveis integrals i de qualitat i adaptant-nos als canvis socials i tecnològics.

EL PROPÒSIT

Cal als 1.000 anys cuidant des del cor a les persones

ELS VALORS

La persona al centre

Promovem el respecte als valors i les decisions de les persones ateses.

 

Hospitalitat

Acollida sense judicis, creant un espai de seguretat i confiança, on el que és fràgil, depenent o se senti ferit pugui reposar-se.

 

Compromís.

Creiem en la finalitat de les nostres accions i treballem per fer-les realitat.

 

Confiança

Volem que la persona se senti compresa i acompanyada i tingui la creença que complirem amb coherència i sinceritat sense desistir.

 

Expertesa

Llarga trajectòria assistencial del centre i experiència i eficiència dels professionals.

LA JUNTA

Sr. Isidre Pineda i Moncusí. President i Alcalde de Caldes de Montbui.

Sr. Albert Badia i Viaplana. Patró.

Sra. Pilar Mañas i Jiménez. Patrona.

Sra. Assumpció Ros i Florenza. Patrona.

Sra. Mercè Córcoles i Munné. Tresorera (no patrona).

Sr. Salvador López i Ayguasanosa. Secretari (no patró).

ELS ESTATUTS

L’EQUIP DIRECTIU

Sra. Anna Ayguasanosa i Mañé.

Directora.

Sra. Mercè Vargas i García.

Supervisora.

Sra. Pilar Loncán i Vidal.

Directora mèdica.

L’ORGANIGRAMA

Un equip de vuitanta professionals treballa a la Fundació.

MEMÒRIA ANUAL

El Patronat de la Fundació presenta públicament la memòria anual de l’activitat realitzada amb la voluntat de potenciar la transparència de la institució.

Consultar les últimes memòries.