HEREVA DE LA FUNDACIÓ SANTA SUSANNA

La Fundació Sociosanitària Santa Susanna és hereva de la Fundació Santa Susanna, entitat que data del 1386 i està profundament arrelada a la vila de Caldes de Montbui.

 

Dels més de sis segles de trajectòria, els últims 30 anys de la Fundació Santa Susanna han estat marcats per un gran creixement: un augment en la nostra oferta de serveis adreçats a les persones i un increment del nombre d’usuaris i de professionals. Tot això, en un entorn canviant i exigent però amb desigual finançament en les diferents atencions.

 

Per seguir prestant serveis adaptats, la Fundació Santa Susanna es transforma i el 2019 traspassa l’activitat assistencial a dues noves fundacions segons les necessitats dels usuaris i dels serveis que oferim:

  • Fundació Sociosanitària Santa Susanna: acompanya les persones en el procés de malaltia crònica.
  • Fundació d’Acollida Santa Susanna: acompanya les persones en el procés d’envelliment.

És un nou repte que afrontem amb compromís i que ens permetrà tornar a l’atenció de proximitat.

LA MISSIÓ

Continuar la missió de l’antic Hospital Asil Santa Susanna, atenent les persones en situació de vulnerabilitat a causa de la seva malaltia i/o procés d’envelliment, potenciant la seva qualitat de vida i acompanyant també a les seves famílies.

LA VISIÓ

Ser un centre sociosanitari de referència, fent xarxa amb la resta del sistema sanitari i social, per poder seguir oferint serveis integrals i de qualitat i adaptant-nos als canvis socials i tecnològics.

EL PROPÒSIT

Cap als 1.000 anys cuidant des del cor a les persones

ELS VALORS

La persona al centre.

Promovem el respecte als valors i les decisions de les persones ateses.

 

Hospitalitat.

Acollida sense judicis, creant un espai de seguretat i confiança, on el que és vulnerable, depenent o se senti ferit pugui reposar-se.

 

Compromís.

Creiem en la finalitat de les nostres accions i treballem per fer-les realitat.

 

Confiança.

Volem que la persona se senti compresa i acompanyada i tingui la creença que complirem amb coherència i sinceritat sense desistir.

 

Expertesa.

Llarga trajectòria assistencial del centre i experiència i eficiència dels professionals.

LA JUNTA

Sr. Isidre Pineda i Moncusí. President i Alcalde de Caldes de Montbui.

Sra. Ascensi Laglera i Canals. Patrona (Escola Pia).

Sr. Salvador López i Ayguasanosa. Patró i Secretari (Fundació Santa Susanna).

Sra. Pilar Mañas i Jiménez. Patrona (Parròquia).

Sr. Manel Pérez i Castelló. Patró (Associació Donants de sang del Vallès Oriental).

Sra. Assumpta Trias i Jover. Patrona (Comitè d’ètica del Vallès oriental central).

Sra. Mercè Córcoles i Munné. Tresorera (no patrona).

L’EQUIP DIRECTIU

Sra. Anna Ayguasanosa i Mañé

Directora

Sra. Rosa Guitart i Josepch

Direcció mèdica

Sra. Mónica Miguélez i Pan

Coordinadora psicosocial

Sra. Mercè Vargas i García

Coordinadora assistencial

L’ORGANIGRAMA

Un equip de cent trenta professionals treballa a la Fundació.

 

Organigrama

DOCUMENTS

MEMÒRIA ANUAL

El Patronat de la Fundació presenta públicament la memòria anual de l’activitat realitzada amb la voluntat de potenciar la transparència de la institució.

Consultar les últimes memòries.